KONFERENCE: Zinātniski praktiskā konference "Nieru vēzis 21. gadsimtā – aktuālais šodien un perspektīva rītdien" Informatīvais materiāls

Latvijas Onkologu asociācijas un 
Rīgas Austrumu KUS Uroloģijas klīnikas 
zinātniski praktiskā konference 

Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē Rīgā, Hipokrāta ielā 4 
Sēdes vadītāji: 
 • Latvijas Onkologu asociācijas prezidents asoc. prof. Jānis Eglītis, 
 • RAKUS Uroloģijas klīnikas vadītājs asoc. prof. Vilnis Lietuvietis
Darba kārtība
1. Ievads: J. Eglītis  
2. Nieru vēzis Latvijā – problēmas aktualitāte: V. Lietuvietis (10 min)  
3. Pacientu gadījumu demonstrācija (katrs 3-5 min) 
 • Pacients ar pakavveida nieri, nieru vēzi un abpusējiem koraļakmeņiem: Dr. Arvis Freimanis 
 • Pacients ar nieru vēzi un trombu apakšējā dobā vēnā Dr. Ivars Kukulis 
 • Pacienta ķirurģiska ārstēšana ar abpusējiem nieru audzējiem: Dr. Edīte Kurmiņa 
 • Vēlīna asiņošana pēc parciālas nefrektomijas: Dr. Kļims Ļeoņenko 
 • Paciente ar nieru vēzi un kombinētu terapiju: Dr. Signe Plāte 
4. Nieru šūnu vēzis – vēsturisks skatījums un aktuālais morfoloģiskā diagnostikā Māris Sperga (20 min) 
5. Jaunākās tendences nieru vēža ķirurģiskās ārstēšanas taktikas izvēlē. Māris Jakubovskis (20 min) 
6. Medikamentozas terapijas iespējas metastātiska nieru vēža terapijā Latvijā un Eiropā – priekšrocības šodien. Signe Plāte (20 min) 
7. Nākotnes perspektīvas nieru vēža sistēmiskā terapijā. Ieva Vaivode (20 min) 

Sadarbībā ar:

 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • afonds
  Austrumu slimnīcas atbalsta fonds
 • Pfizer Oncology