PROTOKOLI: Biežākie neatliekamie stāvokļi uroloģijā

Protokoli izstrādāti ar mērķi veidot vienotu pieeju uroloģisko pacientu izmeklēšanas un ārstēšanas taktikai Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas  Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības un Uzņemšanas klīnikā (RAKUS NMPU klīnikā), jo slimnīcā pēc neatliekamās palīdzības slēgšanas Rīgas 1. Pilsētas slimnīcā ir pieaugusi neatliekamo uroloģisko pacientu plūsma un šīs pacientu grupas izmeklēšanas un ārstēšanas taktikai pēdējos gados ir jauni uzstādījumi, kurus nosaka Eiropas Urologu asociācijas vadlīnijas. Pierādījumu līmenis un rekomendāciju pakāpe ņemti no Eiropas Uroloģijas asociācijas Vadlīniju 2012. gada izdevuma – Europen Association of Urology, Guidelines, 2012 edition.

Sagatavots sadarbībā ar:

  • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca