GRĀMATA: Urīnceļu infekcijas pieaugušajiem un bērniem

Piedāvājām arī elektroniski lasīt 2015.gada novembrī izdoto grāmatu "Urīnceļu infekcijas pieaugušajiem un bērniem"

Grāmatas autori:

Grāmatā ir informācija par urīnceļu infekcijām sievietēm un vīriešiem, vīriešu dzimumorgānu infekcijām un specializētiem tematiem — bērnu urīnceļu infekcijām, imūnsupresiju, nieru mazspēju un nieru transplantātu recipientiem. Grāmatā uzmanība pievērsta arī antibiotiku profilaktiskai lietošanai. Ieteikumi nekad nevar
aizstāt specializētas klīniskās zināšanas, tie sniedz orientējošas norādes lēmumu pieņemšanā. Pieņemot klīniskos lēmumus, jāņem vērā gan pacienta raksturojums un vēlmes, gan konkrētie apstākļi.

Grāmatas pamatā ir Eiropas Urologu asociācijas vadlīnijas par urīnceļu infekcijas problēmām un Eiropas Bērnu urologu biedrības vadlīnijas. Informācija par urīnceļu patogēniem, to jutību un terapijā izmantojamiem antibakteriālajiem līdzekļiem pielāgota Latvijas realitātei.

Šīs grāmatas mērķis ir sniegt veselības aprūpes speciālistiem ar pierādījumiem pamatotus ieteikumus par urīnceļu infekcijas ārstēšanu un profilaksi.

Lai labi lasās!